Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. เปิดงาน “รวมพลคน KIDBRIGHT” KIDBRIGHT DEVELOPER CONFERENCE 2019 (KDC19)

ข่าวประจำวันที่: 
Thu 28 November 2019

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในการเปิดงาน “รวมพลคน KidBright” KidBright Developer Conference 2019 (KDC19) ภายใต้หัวข้อ “Empowered Coding with AI” โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวรายงานที่มาของโครงการ ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 2 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

ดร.สุวิทย์ (รมว.อว.) ประธานเปิดงาน “รวมพลคน KidBright” KidBright Developer Conference 2019 (KDC19) ภายใต้หัวข้อ “Empowered Coding with AI” กล่าวว่า “สิ่งที่เรากำลังทำในวันนี้ทำให้เรามองเห็นอนาคตของประเทศไทย เราต้องการให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยเป็น Smart Nation”

สำหรับโครงการ “KidBright” ในปีนี้ถือเป็นโครงการที่พยายามผลักดันในเรื่องของ “Coding Nation” เพื่อขยายผลต่อยอด เข้ากับ AI พัฒนาไปสู่ครู และในอนาคตจะเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพราะครูในศตวรรษที่ 21 จำเป็นที่จะต้องเข้าใจและสร้างความสมดุลระหว่าง AI กับ HI ทำให้นักเรียนสามารถใช้ปัญญาของมนุษย์ควบคู่ไปกับปัญญาประดิษฐ์ และตอบโจทย์เรื่องการเรียนการสอน สามารถการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ยกระดับกระบวนการเรียนรู้และสร้างอุตสาหกรรมองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ไปสู่ระดับโลก

ด้าน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “ สวทช. ได้สนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เป็นการพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศและเอกชนไทยสามารถแข่งขันได้ ในปี 2562 KidBright ได้ขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดระบบนิเวศของอุตสาหกรรมบอร์ดสมองกลฝังตัว และเกิดการพัฒนาต่อยอด เช่น IKB-1 , GoGo Bright และ KB-IDE อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน โดยในปีนี้ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มอีกบริษัท 2 คือ บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กเพอรีเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ไทย ดอม คอม จำกัด รับถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำบอร์ด KidBright ไปผลิตเชิงพาณิชย์ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยด้วยผลงานวิจัยของ เนคเทค-สวทช. และสร้างผลกระทบให้กับกระบวนการทางด้าน STEM Education และ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (SME)”

เขียนข่าว : นายจิรายุ รุจิพงษ์วาที
ถ่ายภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
วีดีโอ : สุเมธ บุญเอื้อ
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

URL: 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/654-kidbright-kidbright-developer-conference-2019-kdc19-2
Hits 5 ครั้ง