Infographic

สร้างและออกแบบสื่อ Infographic ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-Book

รวบรวมหนังสือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Science and Technology Article

รวบรวมบทความ/สื่อตีพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Mobile Application

Mobile Application ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ซินโครตรอน จัด “ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย ... ท่องแดนซินโครตรอน ครั้งที่ 5”

ข่าวประจำวันที่: 
Fri 29 November 2019

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โรงเรียนจิตรลดา ฝ่ายประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย ... ท่องแดนซินโครตรอน ครั้งที่ 5”

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 110 คน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา โดยมี ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน

ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย ท่องแดนซินโครตรอน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจการเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่รุ่นเยาว์ กิจกรรมเริ่มด้วยการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แสงซินโครตรอน ลำแสงสุดล้ำ” โดย ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ต่อด้วยการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม ชมเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนและการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ จากนั้นเป็นกิจกรรม walk rally 10 ฐานการทดลอง ประกอบด้วย ฐานการทดลองสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระดิ๋งในสุญญากาศ เม็ดโฟมเต้นระบำ เครื่องเปลี่ยนทรงผมสุดแนว สิ่งมีชีวิตจิ๋วรอบตัว ยาสีฟันช้าง ถอดรหัสลับจากดีเอ็นเอ ท่อถ่วงเวลา และการสร้างภูเขาไฟอย่างง่าย เป็นต้น

ปิดท้ายด้วย Science show มหัศจรรย์คลื่นเสียง และกลเคมีแสนสนุก ที่สร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

URL: 
https://www.slri.or.th/th/slrinews/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E2%80%9C%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0
Hits 7 ครั้ง