ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย

วันที่: 
Thu 26 March 2020

ซากดึกดำบรรพ์
ที่ขุดพบในประเทศไทย มีอะไรบ้าง?
 
ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน สัตว์หรือพืชหลายสายพันธุ์ จะไม่หลงเหลือให้เราเห็นตัวเป็นๆ แล้ว แต่เราก็สามารถรู้ถึงการมีอยู่ของพวกมันได้ผ่านซากดึกดำบรรพ์นั่นเอง
 
ซากดึกดำบรรพ์แบ่งได้เป็น 4  ประเภท คือ ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง, ซากดึกดำบรรพ์พืช และ ร่องรอยสัตว์ดึกดำบรรพ์
 
แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่รู้จักกันดีในประเทศไทยมีอยู่ 3 แห่งด้วยกัน คือ
 
1. แหล่งซากไดโนเสาร์ภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น - เป็นแหล่งที่พบซากไดโนเสาร์ทั้งประเภทกินพืชและกินเนื้อ รวม 3 ชนิดด้วยกัน
 
2. สุสานหอยแหลมโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกระบี่ - มีเปลือกหอยขมน้ำจืดจำนวนมากทับถมกันและเชื่อมประสานติดกัน
 
3. แหล่งไม้กลายเป็นหิน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก - พบลำต้นของไม้ที่กลายเป็นหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เมตร
 
ถึงแม้ว่าสัตว์บางชนิด จะไม่เคยมีมนุษย์คนไหนบนโลกได้เห็นตัวเป็นๆ เลยสักครั้ง แต่ด้วยการศึกษาซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ ทำให้เราได้ทราบถึงโครงสร้างร่างกาย และสามารถสร้างเป็นภาพจำลองของสัตว์ชนิดๆ นั่นได้เลยล่ะครับ
 
#STKC

QR Code for https://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
Hits 6 ครั้ง
แหล่งที่มา: 
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/60070/-env-
หมวดหมู่ OECD: